Privatlivspolitik

PERSONOPLYSNINGER/Sikring

Alle oplysninger givet til Fedelopper er SSL-sikret.

Fedelopper behandler kundens persondata i overensstemmelse med persondataloven. Kunden kan kontakte Fedelopper, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data, der behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.
Oplysninger om kunden benyttes kun af Fedelopper til opfyldelse af kundens bestilling af varer og til at informere om eventuelle problemer vedrørende leverancen. Helt konkret vil de faktuelle oplysninger være kundens navn, adresse, telefonnummer, mobil nummer, e-mail adresse, land, varer samt korttype.
Alle personoplysninger transmitteres krypteret.

Fedelopper videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, og Fedelopper er underlagt tavshedspligt i forhold til de fra kunden modtagne oplysninger. Fedelopper opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, men de opbevares på en sikret server. Denne opbevaring eksisterer i 5 år, alene pga. bogføringsloven, da denne stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriel 5 år.
Ansvarlig for at disse forhold bliver overholdt er Fedelopper v/ Bodil Mosbæk Nielsen.
Der anvendes sessioncookies under ordre-afgivning. Disse slettes automatisk ved ordreafslutning, eller -afbrydelse.
Fedelopper forbeholder sig retten til, at udsende nyhedsbreve til handlende på Fedelopper, der har givet deres samtykke hertil ved købets afslutning, jf. Markedsføringslovens § 6. Denne tjeneste kan til enhver tid frameldes.

Scroll to Top